Aanbod - Innovatief leiderschap

Aanbod
Innovatief leiderschap

Innovatie vraagt om nieuw leiderschap. Ben jij er klaar voor?

Leiderschap gaat vandaag de dag niet over het kennen van alle antwoorden, maar over het ombuigen van onzekere omstandigheden in groeimogelijkheden. Als teamleider wil je samen met je team vernieuwing realiseren.

Misschien denk je nu, dat klinkt mooi maar mijn praktijk ziet er anders uit. Je werkt hard om je team te inspireren maar ondanks al je inzet en 1-op-1-gesprekken merk je dat je team te weinig verandert. Het voelt alsof je er hard aan moet trekken om vernieuwing te realiseren. Je merkt op dat er…

 • In teamvergaderingen vaak stiltes vallen en te weinig nieuwe ideeën op tafel komen
 • Teamleden meer op eilandjes werken dan samen als één team
 • Tijdens teammeetings steeds naar jou gekeken wordt en iedereen wacht op duidelijke instructies voordat men iets nieuws oppakt
 • Bij discussies teamleden snel in tegenstellingen vast komen te zitten en verschillen lastig te overbruggen zijn

Allemaal situaties die aangeven dat de innovatiekracht van je team is geblokkeerd. Doorbreek dit patroon door je leiderschapsstijl aan te passen.

Leer hoe je je team in de innovatiestand zet

In mijn 1-1- leiderschaps-coaching help ik je de juiste kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om samen te kunnen vernieuwen.

Je leert:

 • Hoe je een samenwerking faciliteert waarbij de basis verbinding en vertrouwen is (psychologische veiligheid creëren)
 • Hoe je zorgt dat teamleden zich comfortabel voelen om alle kennis, ideeën en meningen te delen
 • Hoe teamontwikkeling werkt
 • Hoe je de betrokkenheid in je team versterkt
 • Hoe je zorgt dat teamleden vaker komen met eigen initiatief
 • Hoe je teamontwikkeling zo faciliteert dat teamleden bereid zijn om continue te leren en samen als team kunnen groeien
 • Hoe je de basis legt van waaruit teamleden de status quo durven te bevragen en lef hebben om te experimenteren

Tijdens de coaching sluit ik aan bij jouw specifieke vragen en wensen en draag mijn rijke ervaring en kennis als teamcoach aan je over. We ontmoeten elkaar in een mix van offline en online sessies.

Leer een unieke benadering van leiderschap die je helpt innovatiekracht in je team te versterken om klaar te zijn voor de complexe uitdagingen van vandaag.  Het gaat erom je team te verbinden, te inspireren en inclusief samen te kunnen werken.

“Britta gaaf mij goede feedback en richting waarop te letten in de ontwikkeling van mijn team en zette me op scherp. Elke sessie resulteerde in nieuwe inzichten die ik kon gebruiken voor de ontwikkeling van mijn team. Het belangrijkste inzicht was voor mij dat ik meer het team als geheel moet aanspreken om de betrokkenheid te verhogen.”

Jeroen Breeuwer business application leader TomTom

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. Coaching is mogelijk in het Nederlands, Engels en Duits.