Aanbod - Toekomstsessies

Aanbod
Toekomstsessies & Co-Creatie

Is jouw organisatie futureproof?

Willen jullie als organisatie het roer omgooien en samen vernieuwen om je organisatie toekomstbestendig te maken? Zijn jullie toe aan een vernieuwde visie of een andere werkwijze?? Of willen jullie beter samenwerken met een nieuwe partij?

Succesvol vernieuwen is een veranderproces. Het doel is om je organisatie toekomstbestendig te maken. Organisaties die succesvol vernieuwen stellen zich wendbaar op, weten mensen te verbinden en werken vanuit co-creatie. Hierdoor ontstaat eigenaarschap en de juiste mindset op alle lagen in de organisatie. Dit noem ik een innovatie organisatiecultuur.

Het belangrijkste in dit proces is dat iedereen betrokken is en eigenaarschap neemt voor inhoud én resultaat. Ik faciliteer jullie met werkvormen die zorgen voor vertrouwen en ruimte scheppen om vanuit verbinding nieuwe stappen te zetten. In mijn aanpak werk ik vanuit het gedachtengoed van Deep Democracy . Dit zorgt ervoor dat alle het gehele potentieel aan ervaringen, perspectieven en wijsheid wordt gebruikt om samen vernieuwing te realiseren.

Mijn ervaring is dat in een inclusieve setting waar mensen zich gehoord voelen een nieuwe beweging ontstaat die leidt tot duurzame vernieuwing.

Duur: afhankelijk van de vraag en wensen vanaf één dagdeel.

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Je kunt me ook boeken als dagvoorzitter om je studiedag of congres op een inclusieve manier te faciliteren.

Procesbegeleiding met een twist: casus verbetering samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisatie

"Britta luistert goed en vraagt door wanneer nodig. Hierdoor stemt ze haar aanpak goed af op de vraag. Ze heeft veel ervaring in het begeleiden van bijeenkomsten. Dit merk je aan vele werkvormen die ze paraat heeft en op het moment doen wat nodig is. Daarnaast besteedt ze veel tijd en aandacht aan de voorbereiding van een bijeenkomst en het creëren van draagvlak bij de deelnemers. Ze begeleidt een bijeenkomst zoals van tevoren afgesproken, maar past ook (in overleg) aan wanneer nodig. Hierbij houdt ze het doel en resultaat van de bijeenkomst scherp in de gaten. Dit alles heeft geleid tot een waardevolle opbrengst. "

Paulina Mol Lous, beleidsmedewerker Gemeente. 

Interesse in een toekomstsessie of wil je meer informatie?

Graag help ik jouw organisatie futureproof te worden. Neem vooral contact met mij op om je wensen te bespreken. Misschien kunnen we al op korte termijn de eerste sessie plannen.