Aanbod - Toekomstsessies

Aanbod
Vernieuwen met Vrijwilligers

Leiding geven aan vrijwilligers

Je wilt vrijwilligers vanuit gelijkwaardigheid begeleiden, maar ook dat ze afspraken nakomen. Hoe doe je dat?
En hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers in hun kracht komen te staan?

Zomaar twee vragen waar veel begeleiders van vrijwilligers tegenaan lopen. In maatschappelijke sectoren wordt steeds meer samengewerkt met vrijwilligers. Dit zorgt voor een verandering in de organisatie. Beroepskrachten krijgen een nieuwe rol: hun taak wordt minder uitvoerend en richt zich meer op het motiveren en faciliteren van vrijwilligers. Dat vraagt om een andere kijk en nieuwe vaardigheden. Want het begeleiden van vrijwilligers is leuk, maar soms ook lastig. Wat bij de één werkt, werkt niet zomaar bij de ander. Daarom is het belangrijk te leren hoe je de begeleiding het beste  afstemt op zowel de motivatie (het willen) als de competenties (het kunnen) van iedere vrijwilliger. Om begeleiders hiervoor handvatten te geven, ontwikkelde ik de training Op maat begeleiden van vrijwilligers. In deze training leren beroepskrachten vrijwilligers zo te begeleiden dat deze hun taken gemotiveerd en zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren. Lees hier wat deze effectieve training jullie oplevert.

 

Trainingen en co-creatiesessies voor een vernieuwende aanpak en creatieve blik

Voor veel maatschappelijke organisaties is het samenwerken met vrijwilligers relatief nieuw. Het vraagt om een nieuwe visie, breed draagvlak en goede afspraken in de organisatie. Hoe pak je het zo aan dat iedereen meebeweegt? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich in een nieuwe rol kunnen terugvinden? Ik heb hier veel ervaring mee opgedaan in de zorg- en welzijnssector en bij bibliotheken. Samen het proces van vernieuwing ingaan, zorgt voor rust en motivatie. Ik help graag het vernieuwingsproces optimaal vorm te geven. Liefst in co-creatie, zodat iedereen eigenaarschap kan nemen.

Interesse in vernieuwend samenwerken met vrijwilligers?

Ik denk graag mee over hoe je vernieuwend samenwerken met vrijwilligers vorm kunt geven.
Interesse? Neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.