Aanbod - Toekomstsessies

Aanbod
Vernieuwen met Vrijwilligers

Vernieuwend samenwerken met vrijwilligers

In maatschappelijke organisaties wordt steeds meer samengewerkt met vrijwilligers. Dit zorgt voor een verandering in de organisatie. De samenwerking met vrijwilligers vraagt om een helder nieuwe visie op rollen en bevoegdheden, breed draagvlak bij beroepskrachten, goede afspraken in de organisatie en nieuwe vaardigheden die helpen dat medewerkers zich in een nieuwe rol kunnen terugvinden.

Om organisaties hierbij te ondersteunen heb ik o.a. de training Op maat begeleiden van vrijwilligers ontwikkeld. In deze training die afgeleid is van het model situationeel leidinggeven leren beroepskrachten hoe ze de begeleiding het beste kunnen afstemmen op de motivatie (het willen) en de competenties (het kunnen) van iedere vrijwilliger. Om begeleiders hiervoor handvatten te geven, ontwikkelde ik de training. Na deze training kunnen beroepskrachten vrijwilligers zo begeleiden dat deze hun taken gemotiveerd en zelfstandig kunnen uitvoeren. Lees hier meer over deze beproefde training

Daarnaast biedt Training with a Twist trainingen op maat rondom het thema begeleiden van vrijwilligers. Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Trainingen en co-creatiesessies voor een vernieuwende aanpak en creatieve blik

Voor veel maatschappelijke organisaties is het samenwerken met vrijwilligers relatief nieuw. Het vraagt om een nieuwe visie, breed draagvlak en goede afspraken in de organisatie. Hoe pak je het zo aan dat iedereen meebeweegt? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich in een nieuwe rol kunnen terugvinden? Ik heb hier veel ervaring mee opgedaan in de zorg- en welzijnssector en bij bibliotheken. Samen het proces van vernieuwing ingaan, zorgt voor rust en motivatie. Ik help graag het vernieuwingsproces optimaal vorm te geven. Liefst in co-creatie, zodat iedereen eigenaarschap kan nemen.

Interesse in vernieuwend samenwerken met vrijwilligers?

Ik denk graag mee over hoe je vernieuwend samenwerken met vrijwilligers vorm kunt geven.
Interesse? Neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.