Teamcoaching en het belang van investeren in teamontwikkeling - groep lachende mensen met de handen op elkaars handen

Ga je goed of ga je verder? Het belang van investeren in teamontwikkeling

Als teamleiders ken je waarschijnlijk de delicate balans tussen “goed genoeg” presteren en streven naar voortdurende verbetering. In de drukte van alledag ben je echter vaak in een situatie waarin je al blij bent met de huidige prestaties van je team. Jullie hebben drukke agenda’s, strakke deadlines en dagelijkse uitdagingen die de aandacht opeisen. Maar hier is de vraag, wil je alleen dat jullie goed gaan, of wil je dat je team verder gaat en groeit?

Teamontwikkeling is een cruciaal aspect van leiderschap dat vaak over het hoofd wordt gezien of uitgesteld vanwege de drukte van het dagelijkse werk. Je bent misschien niet echt ontevreden met de huidige resultaten van je team, het knelt nog niet maar af en toe zie je toch wat gedoe opkomen. Als teamcoach word ik vaak pas erbij gevraagd als het gedoe opgelopen is, als er eilandjes zijn ontstaan of meningsverschillen hebben geleid tot conflicten. Vasthouden aan bestaande patronen zonder te investeren in groei, leidt bovendien tot het risico om achter te blijven in een steeds veranderende omgeving.

Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom het tijd is om na te denken over investeren in de ontwikkeling van je team, zelfs als je denkt dat ze het goed doen:

• Voorkomen van stagnatie
• Flexibel in kunnen spelen op uitdagingen
• Talentbehoud
• Verhogen van de efficiëntie in de samenwerking 

Je vraagt je nu misschien af hoe jij als teamleider kunt investeren in teamontwikkeling te midden van de drukte van het dagelijkse werk? Hier zijn enkele suggesties:

Maak tijd vrij: Blokkeer regelmatig tijd in je agenda voor teamontwikkelingssessies en besprekingen. Dit toont aan dat het een prioriteit is en stuurt een krachtig signaal naar je teamleden.

Stel duidelijke doelen: Bepaal welke specifieke vaardigheden of competenties je team moet ontwikkelen en stel duidelijke doelen om die doelen te bereiken.

Mentorschap en coaching: Moedig teamleden aan om mentorschappen en coaching te zoeken, zowel intern als extern. Dit kan hun persoonlijke en professionele groei versnellen.

Open cultuur: Creëer een cultuur waarin open gesprekken en eerlijke feedback wordt aangemoedigd en gewaardeerd. 

Continue lere: stimuleer leren van elkaar en anderen in je team. Laat teamleden in buddy groepen werken of breng ze eens in contact met andere teams of organisaties die succesvol zijn in vergelijkbare domeinen. Dit kan nieuwe perspectieven en ideeën opleveren.

Het is begrijpelijk dat je als teamleider te maken hebt met drukte en dagelijkse verantwoordelijkheden. Maar onthoud dat investeren in de ontwikkeling van je team niet alleen goed is voor hun groei, maar ook voor het succes en de veerkracht van je organisatie op lange termijn. Dus, ga je goed of ga je verder? De keuze ligt bij jou, en het antwoord kan het verschil maken tussen gewoon goed zijn en uitblinken in de toekomst.

Wil je eens sparren over hoe jullie de samenwerking in je team kunnen verbeteren? Neem gerust contact met me op M-0611053926.

 

#Leiderschap #team #ontwikkeling #innovatie #samenwerking 

 

Blog Navigeren naar het nieuwe normaal - vrouw met compas

Navigeren naar het nieuwe normaal. Hoe doe je dat als team?

Door corona werken veel teams vooral online samen. Online vergaderen vergt een andere aanpak en houding. In dit artikel geven Jantien Martin* en ik je tips over hoe je kunt voorkomen dat teamleden afhaken als het gesprek ingewikkeld wordt.

Nu we zo’n zeven weken in de online modus leven, hebben de meesten van ons een digitale routine in de samenwerking gevonden. We treffen elkaar nu vaker even kort en met gezonde regelmaat in een video call met collega’s. Sommige besprekingen lijken online zelfs effectiever te verlopen. Maar let op: online vergaderen vergt wel een andere houding en ander voorzitterschap.

Luisteren

Online vergaderen vraagt bijvoorbeeld dat je meer luistert en minder reageert op alles wat er gezegd wordt. Dat brengt meer rust en gelijkwaardigheid aan inbreng. Met goed technisch voorzitterschap en etherdiscipline gedijen de meest teams vrij aardig. Zeker als het over bekend terrein. Dat wordt echter lastiger zodra vraagstukken complexer van aard zijn.

Complexe vragen

Als we het hebben over de toekomst bewegen ons op dit moment letterlijk en figuurlijk op onbekend terrein. Wie weet hoe we er volgend jaar voorstaan? Dit zijn onderwerpen die je als team moet minder op de automatische piloot kunt bespreken. Wanneer je nu plannen maakt, is het niet verstandig om verder te lopen op de bekende weg. Het is zoeken naar een nieuw pad, vertrouwde structuur loslaten en uit onze comfortzone moeten stappen.

Stilte

Die zoektocht kost tijd en energie. In de teams die wij begeleiden zien we dat die onzekerheid, gecombineerd met het online vergaderen waarin je meer luistert en minder reageert op alles, ervoor kan zorgen dat professionals zich minder vrij voelen om alles wat in hen opkomt te delen.

Staccato meningen

Voorzitters van vergaderingen hebben daardoor niet genoeg aan puur technisch voorzitterschap. Dat kan namelijk resulteren in het staccato delen van meningen, zonder een discussie of zelfs zonder een eindstation. Het gevaar dreigt dat de een of ander in stilte afhaakt zonder dat dit zichtbaar is.

Nieuw ritme

Wat nu helpt is om samen te vertragen, en plannen en focus te herijken. Zoeken naar wat past bij de nieuwe situatie. Zo kun je samen een nieuw ritme vinden. Het starten met een goede check in is daarbij van toegevoegde waarde. Daardoor heb je gelijk iedereen aan boord. Je maakt tijd om van alle teamleden te horen hoe hij of zij nu in de wedstrijd zit en er is gelijk ruimte voor de verschillen in mening, ideeën en opvattingen.

Navigeren

En dan nog is het lastig om te coördineren tussen en met de verschillen binnen het team. Teamleiders moeten zich extra inspannen om te navigeren op deze dynamiek. Je mist tenslotte de onderlinge interacties, de non-verbale signalen en onbewuste afstemming die je in het oude normaal richting gaven om meer of minder te gaan bijsturen.

Lef tonen

Tenslotte is er lef nodig om ook nu op afstand en in een beperkt visueel systeem irritaties en emoties te bespreken en twijfel op eventuele voorgenomen besluiten of voorstellen expliciet te maken. Echter wanneer je stuurt op openheid voor het goede gesprek op afstand, voelen teamleden zich betrokken.

Marathon

We realiseren ons dat dat veel teams nu een marathon lopen. Maar anders dan bij een gewone marathon weten we nu niet waar de finish is. Dat is een uitdaging die veel eist van ieder individu zelfs van een ervaren hardloper. Het vraagt om het vinden van een gezond ritme zodat je je energie goed kan verdelen. Zodat je ook op afstand in overleggen tot het juiste tempo en intensiteit kan komen. Zo haal je het beste uit jezelf en elkaar.

Kun je hulp gebruiken bij het (online) samenwerken met je team of wil je graag even sparren? Neem gerust contact met me op. Mail naar britta@brittalassen.com 

*Jantien Martin is teamcoach en partner bij DBR