Ontsluit nieuwsgierigheid in je team: de kracht van een onderzoekende houding

Nieuwsgierigheid is het verlangen om de wereld om ons heen te verkennen en te begrijpen. Het is een natuurlijke drang om kennis te vergaren en te leren. Op de werkvloer is nieuwsgierigheid een belangrijke aanjager voor vernieuwing. Waarom is dat zo?

Nieuwsgierigheid om anders te durven denken

Nieuwsgierigheid moedigt teams aan om meer vragen te stellen en een onderzoekende houding aan te nemen. Door “waarom?” en “hoe?” te vragen ontstaat een beter begrip van het probleem. Dit helpt hen om buiten de gebaande paden te denken en mogelijkheden te verkennen die eerder over het hoofd werden gezien.

Nieuwsgierigheid om voorbij aannames en vooroordelen te komen

Wanneer teams nieuwsgierigheid koesteren zijn ze eerder geneigd hun aannames in twijfel te trekken en vragen te stellen die hen helpen de taak beter te begrijpen. Daarbij hoort ook het doorbreken van de status quo. Dit kan teams helpen zich snel aan veranderende omstandigheden aan te passen en nieuwe uitvoerbare oplossingen te ontwikkelen.

 Nieuwsgierigheid als prikkel om te leren

Nieuwsgierigheid stelt teamleden in staat meer te leren over elkaar en de wereld om hen heen, of het nu gaat om het begrijpen van een nieuw concept of het ontwikkelen van een nieuwe vaardigheid.

 Nieuwsgierigheid als bindende kracht voor teams

Teamleden die oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar versterken hun band en onderling vertrouwen.

 Vernieuwing loop vast wanneer nieuwsgierigheid is geblokkeerd

Nieuwsgierigheid is dus essentieel voor teams die willen vernieuwen. Helaas hebben veel mensen hun natuurlijke drang om nieuwsgierig te zijn afgeleerd. Ze durven geen afwijkende vragen te stellen of fouten te maken uit angst om afgestraft te worden. Ze doen wat eerder werkte want dat geeft het meeste kans op succes in hun ogen. Zo hebben veel mensen hun gedrag aangepast aan wat gangbaar is binnen de organisaties en proberen nauwelijks iets nieuws uit. Je begrijpt het al, zo komt vernieuwing niet op gang.

Zo stimuleer je nieuwsgierigheid in je team: 5 tips

Gelukkig kan dat anders. Teamleiders kunnen veel doen om nieuwsgierigheid te stimuleren.

• Stel veel vragen en nodig teamleden uit om hetzelfde te doen
• Nodig je team uit om aannames en vooronderstelling bloot te leggen
• Beloon ook afwijkende meningen en perspectieven
• Stimuleer uitwisseling op persoonlijk en inhoudelijk gebied
• Moedig je team aan om inspiratie op te zoeken buiten hun eigen team, afdeling of organisatie

Wil je meer weten over innovatief samenwerken? Bel me eens voor een verkennend gesprek.

Navigeren naar het nieuwe normaal. Hoe doe je dat als team?

Door corona werken veel teams vooral online samen. Online vergaderen vergt een andere aanpak en houding. In dit artikel geven Jantien Martin* en ik je tips over hoe je kunt voorkomen dat teamleden afhaken als het gesprek ingewikkeld wordt.

Nu we zo’n zeven weken in de online modus leven, hebben de meesten van ons een digitale routine in de samenwerking gevonden. We treffen elkaar nu vaker even kort en met gezonde regelmaat in een video call met collega’s. Sommige besprekingen lijken online zelfs effectiever te verlopen. Maar let op: online vergaderen vergt wel een andere houding en ander voorzitterschap.

Luisteren

Online vergaderen vraagt bijvoorbeeld dat je meer luistert en minder reageert op alles wat er gezegd wordt. Dat brengt meer rust en gelijkwaardigheid aan inbreng. Met goed technisch voorzitterschap en etherdiscipline gedijen de meest teams vrij aardig. Zeker als het over bekend terrein. Dat wordt echter lastiger zodra vraagstukken complexer van aard zijn.

Complexe vragen

Als we het hebben over de toekomst bewegen ons op dit moment letterlijk en figuurlijk op onbekend terrein. Wie weet hoe we er volgend jaar voorstaan? Dit zijn onderwerpen die je als team moet minder op de automatische piloot kunt bespreken. Wanneer je nu plannen maakt, is het niet verstandig om verder te lopen op de bekende weg. Het is zoeken naar een nieuw pad, vertrouwde structuur loslaten en uit onze comfortzone moeten stappen.

Stilte

Die zoektocht kost tijd en energie. In de teams die wij begeleiden zien we dat die onzekerheid, gecombineerd met het online vergaderen waarin je meer luistert en minder reageert op alles, ervoor kan zorgen dat professionals zich minder vrij voelen om alles wat in hen opkomt te delen.

Staccato meningen

Voorzitters van vergaderingen hebben daardoor niet genoeg aan puur technisch voorzitterschap. Dat kan namelijk resulteren in het staccato delen van meningen, zonder een discussie of zelfs zonder een eindstation. Het gevaar dreigt dat de een of ander in stilte afhaakt zonder dat dit zichtbaar is.

Nieuw ritme

Wat nu helpt is om samen te vertragen, en plannen en focus te herijken. Zoeken naar wat past bij de nieuwe situatie. Zo kun je samen een nieuw ritme vinden. Het starten met een goede check in is daarbij van toegevoegde waarde. Daardoor heb je gelijk iedereen aan boord. Je maakt tijd om van alle teamleden te horen hoe hij of zij nu in de wedstrijd zit en er is gelijk ruimte voor de verschillen in mening, ideeën en opvattingen.

Navigeren

En dan nog is het lastig om te coördineren tussen en met de verschillen binnen het team. Teamleiders moeten zich extra inspannen om te navigeren op deze dynamiek. Je mist tenslotte de onderlinge interacties, de non-verbale signalen en onbewuste afstemming die je in het oude normaal richting gaven om meer of minder te gaan bijsturen.

Lef tonen

Tenslotte is er lef nodig om ook nu op afstand en in een beperkt visueel systeem irritaties en emoties te bespreken en twijfel op eventuele voorgenomen besluiten of voorstellen expliciet te maken. Echter wanneer je stuurt op openheid voor het goede gesprek op afstand, voelen teamleden zich betrokken.

Marathon

We realiseren ons dat dat veel teams nu een marathon lopen. Maar anders dan bij een gewone marathon weten we nu niet waar de finish is. Dat is een uitdaging die veel eist van ieder individu zelfs van een ervaren hardloper. Het vraagt om het vinden van een gezond ritme zodat je je energie goed kan verdelen. Zodat je ook op afstand in overleggen tot het juiste tempo en intensiteit kan komen. Zo haal je het beste uit jezelf en elkaar.

Kun je hulp gebruiken bij het (online) samenwerken met je team of wil je graag even sparren? Neem gerust contact met me op. Mail naar britta@trainingwithatwist.nl 

*Jantien Martin is teamcoach en partner bij DBR