Welzijnskwartier – Procesbegeleiding

Britta weet waar ze over praat en durft met voorstellen te komen, die soms ‘ingaan’ tegen wat je zelf in eerste instantie had bedacht. Ze weet goed te motiveren waarom, heeft veel ervaring met overbrengen van informatie en het creëren van draagvlak. In een bijeenkomst waarin we met elkaar ‘in beweging kwamen’ werd iedereen uitgenodigd om zich uit te spreken over zijn denkbeelden rondom gevoelige thema’s in het vrijwilligersbeleid. Het werd een positieve en energieke bijeenkomst, waarbij het nieuwe beleid echt onder de aandacht is gekomen. Britta is een efficiënte en prettige samenwerkingspartner en kan snel schakelen. Ze heeft ons met enkele adviezen, een stuk verder gebracht, dan we op voorhand hadden verwacht. We zien uit naar verdere samenwerking.

Margreet Adam, teamleider Welzijnskwartier