Blog Ontsluit nieuwsgierigheid in je team - jongetje met verrekijker

Ontsluit nieuwsgierigheid in je team: de kracht van een onderzoekende houding

Nieuwsgierigheid is het verlangen om de wereld om ons heen te verkennen en te begrijpen. Het is een natuurlijke drang om kennis te vergaren en te leren. Op de werkvloer is nieuwsgierigheid een belangrijke aanjager voor vernieuwing. Waarom is dat zo?

Nieuwsgierigheid om anders te durven denken
Nieuwsgierigheid moedigt teams aan om meer vragen te stellen en een onderzoekende houding aan te nemen. Door “waarom?” en “hoe?” te vragen ontstaat een beter begrip van het probleem. Dit helpt hen om buiten de gebaande paden te denken en mogelijkheden te verkennen die eerder over het hoofd werden gezien.

Nieuwsgierigheid om voorbij aannames en vooroordelen te komen
Wanneer teams nieuwsgierigheid koesteren zijn ze eerder geneigd hun aannames in twijfel te trekken en vragen te stellen die hen helpen de taak beter te begrijpen. Daarbij hoort ook het doorbreken van de status quo. Dit kan teams helpen zich snel aan veranderende omstandigheden aan te passen en nieuwe uitvoerbare oplossingen te ontwikkelen.

Nieuwsgierigheid als prikkel om te leren
Nieuwsgierigheid stelt teamleden in staat meer te leren over elkaar en de wereld om hen heen, of het nu gaat om het begrijpen van een nieuw concept of het ontwikkelen van een nieuwe vaardigheid.

 Nieuwsgierigheid als bindende kracht voor teams
Teamleden die oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar versterken hun band en onderling vertrouwen.

 Vernieuwing loop vast wanneer nieuwsgierigheid is geblokkeerd
Nieuwsgierigheid is dus essentieel voor teams die willen vernieuwen. Helaas hebben veel mensen hun natuurlijke drang om nieuwsgierig te zijn afgeleerd. Ze durven geen afwijkende vragen te stellen of fouten te maken uit angst om afgestraft te worden. Ze doen wat eerder werkte want dat geeft het meeste kans op succes in hun ogen. Zo hebben veel mensen hun gedrag aangepast aan wat gangbaar is binnen de organisaties en proberen nauwelijks iets nieuws uit. Je begrijpt het al, zo komt vernieuwing niet op gang.

Zo stimuleer je nieuwsgierigheid in je team: 5 tips
Gelukkig kan dat anders. Teamleiders kunnen veel doen om nieuwsgierigheid te stimuleren.

• Stel veel vragen en nodig teamleden uit om hetzelfde te doen
• Nodig je team uit om aannames en vooronderstelling bloot te leggen
• Beloon ook afwijkende meningen en perspectieven
• Stimuleer uitwisseling op persoonlijk en inhoudelijk gebied
• Moedig je team aan om inspiratie op te zoeken buiten hun eigen team, afdeling of organisatie

Wil je meer weten over innovatief samenwerken? Bel me eens voor een verkennend gesprek.