Over Britta Lassen
Wie ben ik?

Slider

Kijken met een open blik

Training with a Twist helpt teams en groepen creatief te denken en innovatief samen te werken. Samen toekomst creëren door alle ideeën, meningen en perspectieven te verbinden tot nieuwe oplossingen.

Mijn verhaal

Nieuwsgierigheid is een van de belangrijkste vaardigheden als je wilt vernieuwen. In 1986 kwam ik als jonge studente van Hamburg naar Nederland. Ik ervoer dat omgangsvormen en gewoontes die ik vanzelfsprekend vond, in een andere context anders werkten. De gedachte ‘Oh, dit kan ook anders’ was een belangrijke eyeopener voor mij. Het heeft me geleerd dat er niet één manier van doen is en dat er verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Inmiddels weet ik het beste uit twee werelden te verbinden. Ik heb persoonlijk ervaren dat openstaan voor wat je nog niet kent, je enorm verrijkt en kansen schept voor vernieuwing. Deze ervaring gun ik elke organisatie die een nieuwe beweging wil maken. De ’twist’ betekent voor mij een draai naar een andere richting maken. Je vraagstuk vanuit meerdere perspectieven bekijken. Want dat levert nieuwe inzichten en nieuwe kansen op. Er is altijd meer mogelijk dan je denkt.

Samen de twist kunnen maken die leidt tot nieuwe energie en mooie resultaten. Daar zet ik me voor in!

Mijn ervaring

In 1992 studeerde ik als sociaal pedagoog af aan de Vrije Universiteit (VU). Na mijn studie ontwikkelde ik me van sociaal wetenschappelijk onderzoeker verder tot projectleider en projectmanager in het Sociaal Domein. Ik ontdekte steeds meer dat mijn kracht ligt in het faciliteren van groepsprocessen. Het was een logische stap voor mij om me daarin verder te scholen. Inmiddels heb ik ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van teams en groepen die vernieuwend willen samenwerken. Ik werk met methoden en tools uit mijn diverse opleiding zoals Creatief Denken en Deep Demcoracy en Scrum.

Mijn stijl kenmerkt zich door een oplossingsgerichte houding. Ik sluit aan bij wat een team of groep wil bereiken en neem ze mee om nieuwe stappen te zetten.  Mijn oplossingen zijn niet alledaags en ik durf met onorthodoxe voorstellen te komen. Ik weet goed een sfeer te creëren waarin mensen zich open durven uit te spreken in een constructieve dialoog. Ik ben betrokken, goed voorbereid, zorgt op een prettige manier voor het groepsproces en kan improviseren hoor ik vaak terug van deelnemers uit mijn sessies. Doordat ik zowel analytisch als ook intuïtief kan denken dring ik snel door tot de kern van wat er speelt. Klanten noemen mij creatief, inspirerend, professioneel en verbindend.

Mijn missie is teams en groepen te begeleiden om succesvol samen te vernieuwen.

Mijn visie: denken en doen met een twist

Met Training with a Twist draag ik bij aan vernieuwing in organisaties. Zonder vernieuwing staat iedere organisatie stil. De twist staat voor een draai naar een andere richting: door een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken, doe je nieuwe inzichten op. Dat zorgt voor energie en leidt tot een andere mindset. Want anders werken begint met anders denken.

MOOI-methodiek

Naast eigenaar van Training with a Twist, ben ik ook eigenaar van de MOOI-methodiek. Dit is een unieke methode voor sociale professionals die vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven ondersteunen. De MOOI-methodiek geeft structuur en praktische handvatten om een verandertraject met een non-profitorganisatie succesvol te begeleiden. Ik bied de methodiek aan als driedaagse training.