Over Britta Lassen
Wie ben ik?

Slider

Kijken met een open blik

Training with a Twist is drs. Britta Lassen. En dat ben ik.

Nieuwsgierigheid is een van de belangrijkste vaardigheden als je wilt vernieuwen. In 1986 kwam ik als jonge studente van Hamburg naar Nederland. Ik ervoer dat omgangsvormen en gewoontes die ik vanzelfsprekend vond, in een andere context anders werkten. De gedachte ‘Oh, dit kan ook anders’ was een belangrijke eyeopener voor mij. Het heeft me geleerd dat er niet één manier van doen is en dat er verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Inmiddels weet ik het beste uit twee werelden te verbinden. Ik heb persoonlijk ervaren dat openstaan voor wat je nog niet kent, je enorm verrijkt en kansen schept voor vernieuwing. Deze ervaring gun ik elke organisatie die een nieuwe beweging wil maken. De ’twist’ betekent voor mij een draai naar een andere richting maken. Je vraagstuk vanuit meerdere perspectieven bekijken. Want dat levert nieuwe inzichten en nieuwe kansen op. Er is altijd meer mogelijk dan je denkt.

Samen de twist kunnen maken die leidt tot nieuwe energie en mooie resultaten. Daar zet ik me voor in!

Mijn ervaring

Als facilitator, teamcoach en trainer begeleid ik organisaties die willen vernieuwen. Samen toekomst creëren is mijn drijfveer. Daarvoor heb je creativiteit nodig. Creativiteit is een krachtig middel voor vernieuwing en vormt de rode draad door mijn carrière.

In 1992 studeerde ik als sociaal pedagoog af aan de Vrije Universiteit (VU). Na mijn studie ontwikkelde ik me van onderzoeker, naar projectleider en projectmanager. Ik ontdekte steeds meer dat mijn kracht ligt in het faciliteren van groepsprocessen. Het was een logische stap voor mij om me daarin verder te scholen. Inmiddels heb ik verschillende opleidingen als trainer en teamcoach gevolgd. Als facilitator ben ik gecertificeerd in Creatief Denken en Deep Demcoracy (level 1 t/m 3) . Ook gebruik ik mijn kennis en ervaring van vernieuwende methodes als Theory U en Scrum.

Mijn stijl kenmerkt zich door een creatieve en oplossingsgerichte houding. Alhoewel ik een sterk analytisch denkvermogen bezit, vertrouw ik ook op mijn intuïtie. Daardoor dring ik snel door tot de kern van wat er speelt. Klanten noemen mij creatief, inspirerend, enthousiast, verbindend en warm.

Mijn missie is teams en groepen in staat te stellen om succesvol samen te vernieuwen.

Mijn visie: denken en doen met een twist

Met Training with a Twist draag ik bij aan vernieuwing in organisaties. Zonder vernieuwing staat iedere organisatie stil. De twist staat voor een draai naar een andere richting: door een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken, doe je nieuwe inzichten op. Dat zorgt voor energie en leidt tot een andere mindset. Want anders werken begint met anders denken.

MOOI-methodiek

Naast eigenaar van Training with a Twist, ben ik ook eigenaar van de MOOI-methodiek. Dit is een unieke methode voor sociale professionals die vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven ondersteunen. De MOOI-methodiek geeft structuur en praktische handvatten om een verandertraject met een non-profitorganisatie succesvol te begeleiden. Ik bied de methodiek aan als driedaagse training.