Over Britta Lassen

Over Britta Lassen
Wie ben ik?

Kijken met een open blik

Ik hou van ontdekken. In 1986 verhuisde ik als jonge studente van Hamburg naar Amsterdam. Een verhuizing naar een ander land betekent uit je comfortzone gaan. Je merkt dat wat eerder vanzelfsprekend voor je was, in een andere context anders werkt. Het heeft me geleerd dat er meer dan één manier van doen is en we allemaal vanuit onze eigen werkelijkheid naar een situatie kijken. Het kijken vanuit verschillende perspectieven verrijkte mijn leven.

Als mens heb ik een open en nieuwsgierige houding en een brede interesse. Openstaan voor wat ik nog niet ken, prikkelt en schept kansen voor vernieuwing.

Ik nodig uit om met een brede blik naar situaties te kijken. Ik wil inspireren, creativiteit laten stromen en teams en organisaties helpen stappen te zetten die leiden tot duurzame vernieuwing.

Ik woon in het Oostelijke Havengebied te Amsterdam, ben gek op natuur, bak graag taarten, hou van verrassingen en geniet van mijn gezin met mijn twee prachtige jongens.

Mijn ervaring

Na mijn opleiding tot gedragskundige werkte ik voor verschillende organisaties als sociaal wetenschappelijke onderzoeker (VU, Defence for Children International en NIZW). Vanwaaruit ontwikkelde ik me verder tot projectleider en projectmanager in het Sociaal Domein. Ik ontdekte na een paar jaar dat mijn kracht ligt in het begeleiden van teams en groepen en maakte in 2010 de twist naar zelfstandigheid.

In mijn werk combineer ik mijn ervaring met elementen uit mijn diverse opleidingen op het gebeid van trainen, teamontwikkeling, creatief denken en faciliteren met Deep Democracy. Ik geloof dat ieder mens een rijk potentieel aan talenten heeft en gebruik graag de wijsheid, kennis en kunde die al in een groep aanwezig is. Niets is waardevoller dan sluimerend potentieel wakker te maken.

Mensen noemen mij warm, hartelijk en enthousiast. In mijn werk krijg ik terug dat ik betrokken, inspirerend en tegelijkertijd doelgericht ben.

Samen vernieuwing in gang te zetten is wat mij drijft in mijn werk. 

Mijn visie: denken en doen met een twist

Met Training with a Twist draag ik bij aan vernieuwing in organisaties. Zonder vernieuwing staat iedere organisatie stil. De twist staat voor een draai naar een andere richting: door een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken, doe je nieuwe inzichten op. Dat zorgt voor energie en leidt tot een andere mindset. Want anders werken begint met anders denken.

MOOI-methodiek

Naast eigenaar van Training with a Twist, ben ik ontwikkelaar en trainer van de MOOI-methodiek. Met deze unieke methode leid ik sociale professionals op in het adviseren van non-profit organisaties.