Over Britta Lassen
Hoe ik werk

Slider

Aanpak op maat

Elke organisatie is anders. Daarom werk ik op maat en neem ik de tijd voor een goed intakegesprek. Samen bepalen we welk traject we starten: teamcoaching, procesbegeleiding, een training, inspiratieworkshop of een combinatie hiervan.

Mijn aanpak is afgestemd op jullie vraag en doel. Ik combineer mijn jarenlange ervaring met elementen uit methodieken waarin ik ben opgeleid, zoals Deep Democracy, Theory U en de COCD-methode. Het is mijn insteek zoveel mogelijk gebruik te maken van de wijsheid, kennis en kunde die in de groep zelf aanwezig is. Niets is mooier dan sluimerend potentieel wakker te maken. Zodat ieders kwaliteiten benut kunnen worden. Daar zet ik me voor in.

Mensen kunnen vaak zoveel meer dan ze laten zien.

Vernieuwing = creativiteit + verbinding

Ik geloof in de kracht van creativiteit. Creativiteit is meer dan nieuwe ideeën bedenken. Het is een mindset waarbij je openstaat voor wat je nog niet kent en je je oordeel of beslissing uitstelt. Door verbinding te leggen met anderen, versterk je creativiteit en ontstaat innovatie. Innoveren is altijd teamwork! Bij het begeleiden van team- en groepsprocessen werk ik met mijn Co-Creatie Model. Elk proces begint met verbinden. Daarna volgen de stappen ‘verkennen’, ‘creëren’ en ‘realiseren’. In elk proces van samenwerking kijk ik naar de onderlinge verbinding en interactie in een groep of team. Welke patronen blokkeren vooruitgang? En welk gedrag helpt juist om verder te komen? Ik heb een positieve aanpak en ga uit van het potentieel dat in teams of groepen aanwezig is, maar vaak nog niet wordt gebruikt of ontwikkeld. Creatieve en speelse werkvormen zorgen voor energie en inspiratie om samen aan de slag te willen.

We werken toe naar een doel waar de groep zich als geheel voor wil inzetten.

Denken en doen met een twist

Met Training with a Twist draag ik bij aan vernieuwing in organisaties. Zonder vernieuwing staat iedere organisatie stil. De twist staat voor een draai naar een andere richting: door een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken, doe je nieuwe inzichten op. Dat zorgt voor energie en leidt tot een andere mindset. Want anders werken begint met anders denken.