Over Britta Lassen

Over Britta Lassen
Mijn aanpak

Vernieuwen vanuit verbinding

Diversiteit en inclusie zijn voor mij essentieel om creativiteit in een groep aan te boren en te kunnen vernieuwen. Door meningen, ideeën en verschillende perspectieven open te delen kan samen ontdekt en geleerd worden en komen nieuwe mogelijkheden in beeld. De basis hiervoor is een setting waarin mensen zich veilig voelen bij elkaar. Alleen dan kan diversiteit optimaal benut worden en kunnen mensen inclusief samenwerken. Ik ervaar telkens weer dat verbondenheid leidt tot een ‘het-kan-wél’-houding en het vertrouwen dat nodig is om samen te kunnen groeien en creëren.

De twist maken voor sterke verbindingen. Daar zet ik me voor in!

Aanpak op maat

Mijn aanpak sluit altijd aan bij waar jullie staan. Door van daaruit nieuwe impulsen te geven en gezamenlijk nieuwe stappen te zetten ontstaat vernieuwing waar iedereen bij aanhaakt.

Omdat elke situatie, elke organisatie en elk team uniek is werk ik graag op maat. Ik maak graag tijd voor een goed intakegesprek. Samen bespreken we jullie specifieke vraag en het gewenste resultaat. Vanuit daar ontwikkel ik een passende aanpak en een doelgericht programma. Geen luchtkastelen maar duurzame vernieuwing waar jullie mee verder kunnen.

Vanuit herkenbare inhoud samen een duurzame nieuwe beweging maken.

Denken en doen met een twist

Met Training with a Twist draag ik bij aan vernieuwing in organisaties. Zonder vernieuwing staat iedere organisatie stil. De twist staat voor een draai naar een andere richting: door een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken, doe je nieuwe inzichten op. Dat zorgt voor energie en leidt tot een andere mindset. Want anders werken begint met anders denken.